Początek spotkania w Centrum Koła nr 2

Listopad 8th, 2016 Wpisane w Ostatnie wpisy

Początek spotkania w Centrum Koła nr 2    kliknij

kliknij ponownie

Na naszym spotkaniu

15.XI.b.r. przypada 100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza a także 5. V. była 170 rocznica urodzin – 2016 r. to Rok Sienkiewiczowski. Z tej to okazji Koło nr 2 zorganizowało 8.XI. spotkanie poświęcone życiu i twórczości pisarza. Henryk Sienkiewicz – pseudonim Litwos, to pierwszy polski laureat literackiej nagrody Nobla, którą otrzymał 10.XII.1905 r. za całokształt twórczości. Wiele miejsca w czasie naszego spotkania poświęcone było losom pięciu Marii, które wpisały się w życie i twórczość pisarza. To właśnie one były pierwowzorami jego bohaterek. Pierwszą Marię Kellerównę – ,,Milę” odebrano pisarzowi, zaręczyny zerwali rodzice Marii. Druga Maria Szetkiewiczówna została żoną. Z tego małżeństwa były dzieci – Henryk i Jadwiga. Trzecia Maria Wołodkowiczówna ,,Marynuszka” została żoną, ale porzuciła Henryka. Czwartą – Marię Radziejewską pisarz porzucił. Piąta – Maria Babska została żoną, była z Henrykiem Sienkiewiczem aż do jego śmierci.
Odbył się także zapowiedziany wcześniej konkurs, a dotyczył on historycznej powieści ,,Krzyżacy”. Uczestnicy otrzymali drobne upominki. Czytane były też aforyzmy, sentencje, cytaty, przysłowia, które wyszły spod pióra pisarza, a oto niektóre z nich:
,,Żyłem jak chciałem, a umrę jak mi się podoba” (Qvo vadis)
,,Świat stoi na oszustwie, a życie jest złudzeniem (Qvo vadis)
,,Kończ… waść!.. wstydu oszczędź” (Potop)
D. Ziębińska

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.