Plenum Zarządu Głównego PZERiI

Czerwiec 1st, 2010 Wpisane w Ostatnie wpisy, Społeczne, Zarząd O/R

26 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZERiI. Omawiano sprawozdania budżetu za rok 2009. Na posiedzenie został zaproszony Przewodniczący O/R  inż. Remigiusz Sikora w celu przedstawienia propozycji włączenia Związku w inicjatywę reaktywowania Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego przez wykorzystanie jego walorów turystyczno-rekreacyjnych. Plenum uznało inicjatywę za bardzo ciekawą. Oczekuje dalszej konkretyzacji projektu.(z)

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.