Plenarne Zebranie Zarządu O.R. – 24 lutego 2017 roku

Luty 9th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego postanowiło zwołać Plenarne Zebranie Zarządu O.R. na dzień 24 lutego 2017 roku, na godzinę 11-tą w siedzibie O.R.
przy ul. Prałatowskiej 4.
W związku z powyższym zapraszamy na to posiedzenie z proponowanym, następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy organizacyjne.
3. Przyjęcie sprawozdania finansowego z wykonania preliminarza budżetowego Oddziału         Rejonowego w roku 2016 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności ZKP w 2016 r.
5. Przyjęcie preliminarza budżetowego na 2017 rok.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Oddziału Rejonowego w 2016 roku.
7. Przyjęcie planu działalności Oddziału Rejonowego na 2017 rok.
8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.