Plenarne posiedzenie Zarządu O/R W-wa Targówek

Marzec 3rd, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniu 28 lutego 2014 r. w sali Czytelni Naukowej Biblioteki przy ul. Św. Wincentego 85 odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego Targówek.

  • Spotkanie odbyło się w obecności Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Pana Janusza Czyża oraz radnego Dzielnicy Targówek Krzysztofa Miszewskiego
  • Podczas obrad przyjęto sprawozdanie finansowe Zarządu za 2013 rok,
    a także omówiono propozycje działań na rok bieżący.
  • Pan Janusz Czyż przedstawił wnioski i uchwały podjęte podczas Zjazdu Okręgowego.
  • Na posiedzeniu, Pan Remigiusz Sikora, Przewodniczący Zarządu, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, zaznaczając, że w dalszym ciągu pozostaje członkiem zarządu.
  • Zarząd przyjął uchwałę, że nową Przewodniczącą Zarządu Oddziału Rejonowego zostanie Pani Kazimiera Owczarek, która dotychczas pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej.

 Fragment spotkania

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.