Osiem miesięcy pracy Oddziału Rejonowego Targówek

wrzesień 23rd, 2010 Wpisane w Zarząd O/R

Minęło osiem miesięcy bieżącego roku, jak Oddział Rejonowy Warszawa Targówek, działa tylko na terenie naszej Dzielnicy. Z dniem 1 stycznia 5 kół podjęło samodzielne działanie w Oddziale Rejonowym Warszawa Białołęka. Można by powiedzieć, że dzieci dorosły i odeszły na swoje. Życzę im wszystkiego co najlepsze dla efektywnego działania na rzecz swego środowiska, wiem już, że formę swego znaku logo przyjęli jak nasze, 23. czerwca odbyli nad Zalewem Zegrzyńskim „Święto Kupały”. Takie informacje ciszą, że czerpią z naszych doświadczeń.
Oddział Rejonowy Warszawa Targówek obejmuje swym działaniem wszystkie Osiedla Dzielnicy Targówek, mamy również część członków z Dzielnicy Praga Północ. Oddział liczy ponad 1500 członków, zorganizowanych w jedenastu kołach, jesteśmy największą organizacją po Spółdzielniach Mieszkaniowych w Dzielnicy Targówek. Działamy na zasadach wzajemnej pomocy koleżeńskiej, w grupie związkowej czujemy się bezpieczni i użyteczni, pomagamy sobie. 
Na początku roku bawiliśmy się na zabawach karnawałowych. W drugiej połowie marca odbyły się spotkania Wielkanocne we wszystkich kołach i Zarządzie Oddziału. 10 kwietnia br. wstrząsnęła nami tragiczna wiadomość, tragedia narodowa, jaką stała się katastrofa samolotu na pokładzie którego byli Prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką i osobami towarzyszącymi. W katastrofie pod Smoleńskiem zginęli wszyscy. W atmosferze przeżywanego dramatu odbyły się obchody Światowego Dnia Inwalidy w Domu Kultury „Świt”. Obchody zaszczycił swą obecnością Ks. Infułat Lucjan Święszkowski w imieniu Jego Ekscelencji Arcybiskupa Henryka Hosera – Ordynariusza Diecezji Warszawsko – Praskiej. Wiosną nad morze wyjechała grupa członków na turnus rehabilitacyjny organizowany przez Zespół Prezydium O/Rej do Ośrodka Hutnik w Sarbinowie,. W kołach nr 1,2, i 5 odbyły się walne spotkania informacyjno – wyborcze. Wybrano do Zarządów nowych członków lub uzupełniono skład osobowy. 29 maja w Parku Bródnowskim odbył się Festyn organizowany przez SM„Bródno” – na którym O/Rej. wystawił punkt informacyjny, prezentowane były prace Pracowni Plastycznej , rozdawane były ulotki i gazetki które, wzbudziły duże zainteresowanie. 9 czerwca uroczyście obchodzono w Domu Kultury „Zacisze” jubileusz 5 lat działania Koła Nr 5. 22 czerwca odbyło się Plenarne zebranie Zarządu Oddziału, w którym uczestniczył Przewodniczący Oddziału Okręgowego Pan Janusz Czyż. Podsumowano działania Oddziału i Prezydium w roku 2009 i ½ 2010, oceniono pozytywnie działalność statutową, trwają analizy gospodarki finansowej w związku ze zmianą Skarbnika Zarządu, uzupełniono również skład osobowy Zarządu. Zakończenie miesiąca czerwca było niezwykle aktywne, 23 czerwca odbyło się doroczne spotkanie w Kamieńczyku nad Bugiem – Święto Kupały przy wsparciu Zarządu Dzielnicy i Zarządu RSM „Praga” .
28-29 czerwca to niezwykle udana wycieczka do Elbląga, a właściwie „Szlak Wodny Ostróda – Elbląg”. Wycieczek było wiele: Licheń, Sejm, Filtry Warszawskie, Muzeum Powstania Warszawskiego i wiele innych.
Działalność w zakresie kultury to wiele spotkań okolicznościowych m.i: wyjścia do Teatrów,  na Koncerty, spotkania poetyckie, wernisaże. W Oddziale działa Pracownia Plastyczna, Komisja  Socjalno – Bytowa  akcja pozyskiwania i dzielenia żywności otrzymanej z „Banku Żywności SOS’, do chwili obecnej sprowadzonych zostało ponad 50 ton. żywności.  Współpracujemy z  „ZOZ-em”-SZPZLO Warszawa-Bródno, powstała Poradnia Geriatryczna. Realizowana jest gimnastyka rekreacyjno-rehabilitacyjna w 12 grupach, dzięki nieodpłatnemu użyczaniu sal w klubach osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowych SM „Bródno” i RSM „Praga” oraz dwóch Szkół Podstawowych  na Osiedlu  „Zacisze” i Ośrodka Sportu i Rekreacji, który pierwszy pomógł w realizacji tego programu, zostały podpisane „Porozumienia o współpracy”- Urząd Dzielnicy pokrywa koszty instruktorów w ramach Warszawskiego programu „Senior – Starszy sprawniejszy”.
Realizowana jest działalność medialna. 9 lat wydawana jest gazetka „Nasz Głos”, prowadzona jest strona internetowa www.pzeri-targowek.pl, plakaty, plansze itp.
Ta różnorodność działań realizowana jest w ramach komisji i zespołów Prezydium Zarządu jak i w Zarządach kół.
Do końca roku realizowane będą wycieczki, tak w ramach Prezydium i Kół, będą to przeważnie wycieczki jednodniowe, po Mazowszu, w Góry Świętokrzyskie czy np. do Kurnika, na grzybobranie.  Obecnie nad morzem  w Poddąbiu  na rehabilitacji przebywa grupa naszych członków.  W październiku planujemy zorganizowanie wystawy – wernisaż  naszych artystów – amatorów w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. 12 listopada odbędą się obchody „Dnia Seniora” w Domu Kultury „Świt”. W grudniu będą spotkania Św. Bożego Narodzenia. W Sarbinowie, w Ośrodku „Hutnik” świąteczny turnus rehabilitacyjny z Sylwestrem, Komisja  Kultury zabiega by zorganizować „Bal  Sylwestrowy”.

Zbliża się Polska Jesień  wraz z nią babie lato, grzybobranie  życzę wszystkim naszym Członkom, Sponsorom, Przyjaciołom udanych wyjazdów, wielkich koszy grzybów, i spełnienia  marzeń.

                                                               Inż. Remigiusz Sikora
                                                             Przewodniczący Zarządu 
                                            Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.