Okręgowa Komisja Rewizyjna w O/R Targówek

marzec 22nd, 2011 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniu 11 marca Prezydium Zarządu było kontrolowane przez Okręgową
Komisję Rewizyjną – Kontrola trwała 5 godzin, obecne było Prezydium ( bez kol.Z. Skrabskiego, który był w pracy) i Przewodnicząca Rejonowej Komisji
Rewizyjnej. Komisja swym badaniem obejmowała cały rok 2010.
Udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania i udostępniono dokumentacje,
a nawet działania komputerowe w zakresie prac nad elektronicznym rejestrem członków.
Komisja pozytywnie oceniła działania Prezydium, natomiast wynikłe problemy z Budżetem są wynikiem złej pracy Skarbnika w 2009r, oraz zbyt późną informacją z O/Okręgowego
– Księgowość Scentralizowana nie zareagowała na nieprawidłowości –
otrzymana informacja w końcu maja 2010r., nie pozwoliła na reakcję naprawczą budżetu roku 2009 co przeniosło się na rok 2010.
Na zakończenie Okręgowa Komisja Rewizyjna podziękowała za
współpracę i zwróciła uwagę kol. Przewodniczącej Rejonowej Komisji
Rewizyjnej, iż  nie trzeba w protokółach przekazywanych do Zarządu
O/Okręgowego przedstawiać normalnych uchybień powstających w operatywnym działaniu w ujęciu katastroficznym, ale wyjaśnić je na bieżąco.
Natomiast wielce zdziwiona była Okręgowa Komisja Rewizyjna, że w
protokółach RKR nic nie ma ani jednego słowa o ogromie prac zrealizowanych przez Prezydium Zarządu w 2010r. na rzecz Kół i całego Oddziału.
Prezydium pozyskało dotację, i dofinansowywało wszystkie wycieczki –
zmniejszając ich koszty, pokrywało 50% kosztów wszystkich biletów do teatrów i na koncerty, dba o sprzęt dla Oddziału, zakupiło Keyborda, urządzenia nagłaśniające, itd., sprowadza dziesiątki ton żywności.
RKR powinna wspomagać działania Prezydium Zarządu.

Wiceprzewodnicząca Zarządu – Kazimiera Owczarek
Sekretarz Zarządu – Urszula Wolańska

pełny tekst informacji o pracach Prezydium jest dostepny na stronie kliknij

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.