Lista uhonorowanych 5.11.2010r

Listopad 7th, 2010 Wpisane w Ostatnie wpisy

Uhonorowani dyplomem z okazji Dnia Seniora :
pani Zenobia Ostapiuk i pan Andrzej Słaba z Koła nr 15

UHONOROWANI
DYPLOMAMI UZNANIA PREZYDIUM ZARZĄDU
NA DZIEŃ  SENIORA 5.11.2010r.
1. Andrzej Osiński – Kierownik Administracji Osiedla Targówek RSM „Praga”                                  
2. Rada i Administracja Osiedla Targówek RSM „Praga”

Aktywiści z Kół
3. Teresa Karczemna – Koło Nr 1
4. Ewa Kosior – Koło Nr 1
5. Danuta Kosiorek – Koło Nr 1
6. Barbara Mirosz – Koło Nr 2
7. Janina Nowak – Koło Nr 2
8. Janina Ziętek – Koło nr 3 + RKR
9. Andrzej Chlebowski – Koło Nr 3
10. Walentyna Harasimczuk – Koło Nr 3
11. Irena Motylińska – Koło Nr 3
12. Alicja Jaźwińska – Koło Nr 4
13. Hanna Grzeszczyk – Koło Nr 4
14. Teresa Kalbarczyk – Koło Nr 5
15. Jan Grabik – Koło Nr 5
16. Jerzy Pecura – Koło Nr 6
17. Zbigniew Wójcik – Koło Nr 6
18. Grażyna Solarska – Koło Nr 7
19. Lucyna Romer – Koło Nr 8
20. Jolanta Chałas – Koło Nr 9
21. Janusz Kozicki – Koło Nr 10
22. Alicja  Broniarek – Koło Nr 15
23. Zenobia Ostapiuk – Koło Nr 15
24. Andrzej Słaba – Koło Nr 15
Aktywiści  z Zarządu
               Komisja Socjalno – Bytowa
25. Zbigniew Skrabski –  Kom. S-B
26. Wacława Klein – Kom. S-B
27. Teresa Pakieła – Kom. S-B
28. Jerzy Stanisławski – Kom. S-B
29. Zygmunt Sobiszewski – Kom. S-B
30. Halina Pawlak – Kom. S-B
31. Daniela  Kusiak – Rejonowa Komisja Rewizyjna
32. Danuta Wróblewska – Członek Zarządu
33. Urszula Wolańska – Prezydium Zarządu
34. Mieczysław Zakrzewski – Członek Zarządu, Zespół Medialny
35. Kazimiera Owczarek – Prezydium Zarządu

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.