Kontrola z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

sierpień 16th, 2011 Wpisane w Ostatnie wpisy

11.08.2011r  w Oddziale Rejonowym była przeprowadzona kontrola z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Była to kontrola rutynowa, przeprowadzona w związku z dotacją przyznaną w ubiegłym roku. Dotacja została rozliczona prawidłowo łącznie z udziałem funduszy  własnych będących  w dyspozycji Zarządu  na dzień 31.grudnia 2010. Nasze sprawy wypadły dobrze; pochwalono nas za  wykonanie programu, profesjonalnie prowadzoną  księgowość, gazetę.   Ponieważ nasze księgi rachunkowe prowadzi Oddział Okręgowy, księgowość, którą wykonujemy, robimy na własny użytek. Dalsza kontrola została przeniesiona do  O/Okręgowego .   Kazimiera Owczarek

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.