Konsultacje klimatyczne na Targówku

Marzec 10th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

Przesyłamy Państwu informacje ws. konsultacji klimatycznych dotyczących obszaru Targówka , które odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Targówek w środę, 22 marca br. godz. 18.00 w sali konferencyjnej. Organizatorem konsultacji jest Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju.

Przygotuj się na zmiany klimatu – na Targówku.

Ciebie lub Twojego sąsiada podtopiło w czasie ulewy? Ktoś z Twoich znajomych zasłabł w trakcie upału? Wichura zniszczyła Twoją własność? Częściej chorujesz z powodu zanieczyszczonego powietrza? Okolica, w której mieszkasz, nie uwzględnia różnych potrzeb społecznych, gospodarczych i przyrodniczych?

Warszawa przygotowuje się na okoliczność gwałtowniejszych i częstszych ulew, dłuższych i uciążliwszych upałów, groźniejszych fal powodziowych oraz silniejszych wiatrów. Dlatego przygotowuje Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku, która będzie zawierać działania zapobiegające i łagodzące skutki podtopień, suszy, upałów, powodzi czy silnego wiatru – zarówno publiczne, prywatno-publiczne oraz prywatne przyczyniające się do łagodzenia skutków zmian klimatu.

Jak pracujemy nad przygotowaniem Strategii adaptacji do zmian klimatu?

W styczniu 2017 roku przygotowano mapę klimatyczną oraz założenia, które są konsultowane z mieszkańcami od lutego do końca czerwca 2017 roku. Na podstawie wyników konsultacji powstanie projekt Strategii, który jesienią 2017 roku będzie poddany ponownym konsultacjom. Gotowa Strategia będzie  dyskutowana i uchwalona przez Radę Miasta.

Jak adaptować się do zmian klimatu?

Tworzenie zielonych dachów i ścian, sadzenie drzew przy ulicach, publiczne miejsca zbiórki połamanych gałęzi, poidełka z darmową wodą wodociągową, zacienienie osiedlowego placu zabaw, zagospodarowanie wody deszczowej, wspólny ogród sąsiedzki… Te i podobne działania – POMYSŁY na KLIMAT – mogą się znaleźć w Strategii adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne to nie tylko aktywności władz miasta. Przedsiębiorstwa i społeczności lokalne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, aktywne grupy obywateli, ale również osoby prywatne, mogą się włączyć do działania na rzecz adaptacji.

Jak mogę zgłosić swój pomysł na klimat?

Wystarczy przyjść na spotkanie konsultacyjne

w środę 22 marca o godz. 18:00 do Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20.

 

lub zgłosić swój Pomysł na klimat (do końca czerwca 2017 r.)

Materiały i informacje dostępne są na stronach

  • pl
  • um.warszawa.pl

Podmiot odpowiedzialny: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.
Podmioty realizujące: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy.
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

Konsultacje prowadzone są w ramach projektu ADAPTCITY i są elementem przygotowania Strategii Adaptacji do zmian klimatu m.st. Warszawy przez Urząd Miasta Warszawy i Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.