Konferencja w Żyrardowie

październik 25th, 2018 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniach 25-28 września br. odbyła się w Żyrardowie konferencja/spotkanie nt. Aktywizacja i integracja osób starszych jako element realizacji polityki senioralnej na Mazowszu, zrealizowana w ramach zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych, finansowanego ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Organizatorem konferencji był Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a uczestniczyli członkowie PZERiI i przedstawiciele rad seniorów z terenu Mazowsza. W konferencji wzięła udział wiceprzewodnicząca Oddziału Targówek Bożena Ołdak.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.