Kilka słów o magazynie

Lipiec 4th, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

Kilka słów o magazynie

Potocznie nazywamy go „magazynem przy ul. Kondratowicza 23”. To właśnie tu od wielu lat pani Halinka Oleksiak prowadziła akcję zbierania i wydawania używanej odzieży oraz zbiórkę plastikowych nakrętek. Początkowo jako Przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej w Oddziale, a obecnie jako Przewodnicząca sekcji w Kole nr 2.
W 2014 roku opiekę nad magazynem przejęli członkowie Koła nr 2 pełniąc dyżury w każdą środę w godz. 11- 13.
Wraz z Zarządem seniorzy z „dwójki” angażują swój czas w akcję pomocy potrzebującym.. Kiedy zapytałam Halinkę Oleksiak, dlaczego tak robi? – odpowiedziała. „Całe życie pomagałam innym, dużo pracowałam społecznie – taka już jestem”
Z magazynu nakrętki odbiera fundacja „Dać siebie innym”, która uzyskane pieniądze przekazuje na zakup wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci  Zebrano do tej pory kilka ton nakrętek a w ostatnim, czerwcowym transporcie przekazano ich 650 kg.
Pragniemy tą drogą podziękować wszystkim biorącym udział w zbiórce uczestnikom tej akcji. Dziękujemy!!!
Rozmawiała Danuta Ziębińska

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.