Informacja Prezydium

październik 25th, 2011 Wpisane w Ostatnie wpisy

Rok 2011 – to rok działania Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek w  kryzysie?

Nasz Oddział liczący 1626 członków emerytów i osób niepełnosprawnych zorganizowanych w 12 kołach działających we wszystkich osiedlach Dzielnicy Targówek , został praktycznie pozbawiony wspierania ze strony Władz, Administracji Państwowej i Miasta Warszawy. Dodatkowo  nasze środowisko jest dyskryminowane na wszystkich polach godnego życia,   obciąża się nas – emerytów i osoby niepełnosprawne coraz nowymi podatkami lub zwiększając dotychczasowe, co wywołuje lawinę podwyżek, od podwyżek czynszów, poprzez żywność, usługi i leki a emerytury i renty pozostają  na poziomie niezmiennym. Rządzący odpowiadają nam, że mieliśmy  waloryzację w marcu ale nie mówią co zrobiła podwyżka WAT-u, itd. itd. Nie mówiąc już o wielomiesięcznych terminach oczekiwania do lekarzy czy na rehabilitację.

W tych warunkach realizacja podjętych zadań była i jest niezwykle utrudniona, niemniej Prezydium Zarządu Oddziału realizuje podjęty zakres zadań na rok 2011. A nawet je rozszerza, co zostało przedstawione na odbytym w dniu 29 września rozszerzonego o wszystkich Przewodniczących kół, Plenarnego posiedzenia Zarządu Oddziału. Informacja Prezydium szczegółowo przedstawiona przez Przewodniczącego O/R inż. Remigiusz Sikorę  zobrazowała w pełni zrealizowany plan 9 miesięcy br. Rozliczono rok 2010, pomimo nieszczęsnych zapisów księgowych (księgowość dla Oddziału prowadzi Prezydium Zarządu Okręgowego w ramach tzw. księgowości scentralizowanej) które ciągną się z roku 2009 a dotyczących wycieczkowego turnusu do Chorwacji. Wprowadzony został nowy system rozliczania całego Oddziału i Prezydium. Mamy obecnie bieżące analizy gospodarki finansowej, które opracowuje kol. Danuta Wróblewska, jest to niezbędne gdyż, czasy obecne zmieniają rzeczywistość bardzo dynamicznie, a my musimy się dostosowywać do zmieniających się warunków życia.

Realizowana jest dalej akcja żywnościowa we współpracy z Fundacją Bank Żywności  SOS dla 800 osób. We wrześniu Prezydium zorganizowało dwie niezwykłe prezentacje naszej działalności. Na zaproszenie Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania, które zorganizowało przy pomocy Ministerstw w Warszawie w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu, namiot przed głównym wejściem do Pałacu Kultury dla prezentacji organizacji działających na zasadach wolontariatu. Namiot działał  dwa tygodnie, w dniu 8 września był dzień seniorów i Oddział nasz jako jedyny ze Związku i naszej Dzielnicy prezentował swe działania na rzecz środowiska emerycko – inwalidzkiego  Dzielnicy Targówek. Nasze stoisko ze scenariuszem Prezydium i prezentacją komputerową przygotowaną przez kol. Marka Zakrzewskiego wzbudzała duże zainteresowanie. Odbyło się to jak zwykle przy zabezpieczeniu technicznym i programowym przez Przewodniczącego Oddziału, w postaci prywatnego samochodu, komputera, rzutnika itd. Stoisko obsługiwali kol. kol. z Prezydium, M. Zakrzewski oraz B. Saplina Przewodnicząca Koła nr 11. Wynikiem uczestnictwa w tym przedsięwzięciu było zaproszenie Kol. Przewodniczącego do uczestnictwa w Konferencji Prasowej na temat  „Czy polska jest przygotowana na Rok Seniora 2012”. Konferencja odbyła się 28 września w Hotelu „Sobieski”  uczestniczył w niej Przewodniczący Inż. Remigiusz Sikora i kol. Urszula Wolańska Sekretarz Zarządu. Poseł Michał Szczerba i Dyrektor Bogdan Jaskołd prezentowali stanowiska, iż Polska jest przygotowana na „Rok Seniora 2012” absolutnie innego zdania byli Pani Prof. Uniwersytetu Warszawskiego

  Maria Szyszkowska i nasz Przewodniczący, który na zakończenie swego przemówienia zaznaczył, że Uniwersytety III wieku, organizowane pikniki oraz Senioralia nie załatwiają spraw podstawowych a są tylko przykrywką medialną, że coś się robi dla seniorów i osób niepełnosprawnych, a przecież brak jest rozwiązań systemowych.

Na zakończenie Plenum podjęto uchwały o protestach w stosunku do Prezydent Warszawy i Rady Warszawy, oraz do Władz Państwowych . Ponadto dokonano zmian osobowych w Zarządzie. Z pracy w Prezydium i z funkcji Skarbnika Zarządu złożyła rezygnację Kol. Krystyna Bunia ze względu na sytuację rodzinną. Rezygnację z pracy w Zarządzie złożyła również Kol. Marianna Ostaszewska ze względu na stan zdrowia. Plenum przyjęło rezygnację koleżanek.  Na wniosek Prezydium Zarządu do Prezydium oraz funkcję Skarbnika Zarządu przyjęto kol. Zofię Kocoł. Na wniosek Przewodniczącego  podziękowano za współpracę i pożegnano oklaskami kol. M. Ostaszewską.

Na początku spotkania Plenarnego odbyło się jeszcze uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Biblioteką Dzielnicy Targówek a Zarządem Oddziału Rejonowego. Porozumienie podpisali Pani Dyrektor Danuta Jankowska i Przewodniczący Oddziału inż. Remigiusz Sikora.

Podziękowanie za współpracę Koleżankom i  Kolegom z Prezydium, Przewodniczącym Kół i Przewodniczącym Zespołów Prezydium oraz wszystkim którzy działają  na rzecz innych złożył Przewodniczący inż. Remigiusz Sikora, jednocześnie podkreślając i dziękując wszystkim naszym Przyjaciołom Sponsorom, a szczególnie Zarządom, Radom, Administracjom Spółdzielni Mieszkaniowych SM „Bródno”, RSM „Praga”, TBM „Technika”, które wspierają nas na co dzień,  Drukarni „SEMAFIC” dzięki której możemy wydawać naszą gazetkę – Dziękujemy  !!! Na zakończenie poinformował, że otrzymaliśmy autokar na dwudniową wycieczkę do Poznania i okolic od Zarządu i Rady SM „Bródno”. Wycieczka odbędzie się w dniach 7-8 października a koszt wynosi 120zł. od osoby. Prezydium prosi Zarządy Kół o delegowanie na nią, najbardziej aktywnych członków Kół, będzie to forma nagrody za działanie na rzecz innych.

 

W dniu 19 października odbyło się spotkanie Prezydium i Przewodniczących Kół. Na którym omówiono :

–        Działania Prezydium dla uzyskania wsparcia Oddziału dla realizacji programu do końca br.

–        Zakres wsparcia UD Targówek na obchody Dnia Seniora 2011

–        Spotkania Wigilijne – w Oddziale,

–        Sprawy żywności.  W związku ze zmianami ograniczenia dostaw żywności w roku 2012, Przewodniczący wydał polecenie Zarządom Kół by przygotowały się do tych zmian. W listopadzie i grudniu odbędzie się cykl spotkań w grupach kół w zakresie prawidłowego odżywiania się osób starszych we współpracy z Bankiem Żywności SOS. 

–        Sprawy komputeryzacji, komputery, internet, szkolenie następnych grup z kół.

 

Proszę dołączyć zdjęcia z Namiotu, Konferencji, Plenum i Spotkania Przewodniczących

 

Prezydium Zarządu

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.