Informacja o Zebraniu z Przewodniczącymi Kół

Luty 10th, 2016 Wpisane w Ostatnie wpisy

Podczas spotkania 12 lutego br. będą omawiane również tematy projektu działań na 2016 r

Projekt

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2016

ODDZIAŁU REJONOWEGO WARSZAWA TARGÓWEK PZERI

Styczeń, luty

 • organizowane będą zabawy karnawałowe oraz szereg spotkań okolicznościowych, jak np. „Dzień Babci i Dziadka” ,Walentynki, ostatki
 • W niektórych kołach uczczenie urodzin 80 i 90 latków.
 • 26 lutego odbędzie się spotkanie Plenarne Zarządu Oddziału.

W marcu i kwietniu

 • przeprowadzimy akcję „Spotkań Wielkanocnych” w każdym kole, w każdym osiedlu, odbędą się spotkania świąteczne (w których wezmą udział członkowie kół
 • Uroczyste Spotkanie Wielkanocne Zarządu przewidziane jest w marcu w Domu Kultury „Lira” (w którym prawdopodobnie weźmie udział 100 osób.
 • W zależności od pogody i zainteresowania zorganizujemy – Powitanie wiosny
 • Obchody „Światowego Dnia Zdrowia” odbędą się w kwietniu.2016, w tym,

Forum Zdrowia” w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Targówek

 • Uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidy, jak zwykle odbędą się 29 04 2016
  w Domu Kultury „Świt”

Maj – Czerwiec

 • to organizacja wycieczek: po Warszawie oraz po Mazowszu i dalej, w tym dwudniowych.
 • Organizacja turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych.
 • Organizacja w Kamieńczyku „Warsztatów artystycznych” dla naszych twórców

malujących, haftujących i innych zainteresowanych osób.

Zorganizowanie dorocznego integracyjnego spotkania plenerowego naszych członków w Kamieńczyku k/Wyszkowa, realizowane pod hasłem „Święto Kupały”, według dotychczasowego scenariusza z uczestnictwem bardzo wielu członków kół oraz gości. Trzy autokary + prywatne samochody (przy zgraniu terminów w Święcie Kupały może uczestniczyć przeszło 200 osób)

 • Przewidujemy również uczestniczenie w dwóch Piknikach z własnym stanowiskiem informacyjno – prezentacyjnym (dwa złączone namioty):
     • Organizowany w maju przez Urząd Dzielnicy – „Dni Targówka”
     • Organizowany w czerwcu przez SM „Bródno” – „Dni Bródna” – Dzień Dziecka”

Sierpień – Październik

 • będą organizowane wycieczki, jesienne turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.
 • Spotkania w kołach, imprezy plenerowe w formie „Pikników” z ogniskami i zabawami np. „Pożegnanie lata” „Grzybowy” w Kamieńczyku.
 • W ostatnim tygodniu sierpnia zamierzamy zorganizować Piknik w Parku

Bródnowskim dla Seniorów z uczestnictwem 250-300 osób. W Pikniku

przewidujemy szereg konkursów i występów zespołów i grup z naszych kół.

Październik – Listopad

zorganizowane zostaną jak co roku uroczyste obchody Światowego Dnia Seniora

w Domu Kultury „Świt” według dotychczasowego scenariusza wraz ze spotkaniem

integracyjnym „Przyjaciół i Sponsorów” naszego Oddziału.

Grudzień

planujemy akcję spotkań świąteczno – noworocznych w Kołach.

Działania i Sprawy wymagające szczególnego zaangażowania

 • Będziemy szukali sposobu na ponowne prowadzenie akcji pozyskiwa
  nia żywności i jej rozprowadzania dla naszych członków. Widzimy problem kosztów dostaw z Fundacji „Bank Żywności SOS”przekraczających wartość dostawy.
 • Działania Centrum Aktywności Seniorów w trzech sekcjach: fotograficznej,

muzycznej, słowa pisanego i mówionego oraz robótek ręcznych.

 • Rozwijanie efektywności działania Zespołów Prezydium Zarządu. Chcemy powołać

Zespołu d/s Pozyskiwania Środków na Działalność Statutową oraz aktyw

do Organizacji i Funkcjonowania Centrum Aktywności Seniorów.

 • Wydawanie gazetki „Nasz Głos” – wzbogacanie treści i jakości informacji oraz

strony graficznej. Aktualizacja zespołu redaktorskiego aby byli przedstawiciele
wszystkich kół

 • Strona Internetowa – stała aktualizacja, strona graficzna. Działa Internet

Wzbogacanie bazy sprzętowej Telewizji Seniorów./ rzutnik, nośniki pamięci,

komputery dla członków zespołu medialnego, rekordery do nagrywania głosu

 • Planujemy komputeryzację Oddziału.

Sport i rehabilitacja

 • Stała współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Kompleksem Basenów Rehabilitacyjnych „Muszelka” oraz Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek w sprawie korzystania grup seniorskich na pływalni oraz okolicznosciowych badaniach/ cukier, ciśnienie inne.
 • Podjęcie i rozwijanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi
  i samorządowymi.

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.