Informacja o bieżących pracach Prezydium Oddziału Rejonowego z dnia 13.05.2014

Maj 14th, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

Członkowie Prezydium O.R. w dniu dzisiejszym na roboczym spotkaniu omówili szereg spraw dotyczących m.in.:
– organizacji pracy O.R.
– wyposażenia i ,,uzbrojenia technicznego’’ biura O.R.
– inwentaryzacji majątku ruchomego biura O.R.
– przygotowań do kolejnych imprez
– z udziałem Koleżanki Przewodniczącej Komisji Medialnej Grażyny Okrasa omówiono niektóre sprawy dotyczące działania Komisji Medialnej i postanowiono zwołać zebranie Komisji Medialnej na dzień 16 maja (piątek) o godz. 12.00 w siedzibie O.R..
W związku z tym że przewidujemy wyjazd  3-ma autokarami do Kamieńczyka w dniu 23 czerwca na ,,Kupałę’’, ustalono orientacyjne ilości osób z poszczególnych kół do zgłoszenia na ten wyjazd:-
– Koło nr 1 – 15 osób
–    Koło nr 2 – 15 osób
– Koło nr 3 – 15 osób
– Koło nr 4 – 15 osób
–    Koło nr 5 – 15 osób
– Koło nr 6 – 10 osób
– Koło nr 7 – 5 osób
– Koło nr 9 – 5osób
– Koło nr 10 – 15 osób
– Koło nr 11 – 15 osób
– Koło nr 15 – 15 osób.
Wyżej podane ilości osób należy traktować jako orientacyjne. Decydować będzie kolejność zgłoszeń z kół !!! Jedno z kół już zgłosiło 18 osób. Termin zgłaszania do 31 maja.
Prezydium prosi osoby chętne do pracy w Prezydium na funkcji Wiceprzewodniczącego o zgłaszanie swojej zgody na kandydowanie do Przewodniczącego O.R. kol. Witolda Harasima. Przewidywany wybór na tą funkcję na zebraniu Zarządu w dniu 25 czerwca.
Prezydium przewiduje w okresie wakacji (lipiec, sierpień) dyżury członków Prezydium w dniach  pracy O.R..
Informujemy także że ,,skompletowany’’ został skład osobowy na wycieczkę ,,na Podlasie’’ w dniu 20 maja (wtorek). W związku z tym Prezydium dziękuje kol. Przewodniczącej Zespołu d.s. Turnusów i Imprez Teresie Wilemberg i Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy przyczynili się do tego że ta wycieczka się odbędzie w pełnym składzie. Uczestnikom wycieczki życzymy szczęśliwej podróży i miłych wrażeń, a po powrocie prosimy przekazać (przesłać) do Kolegi Wiceprzewodniczącego O.R. Marka Zakrzewskiego ,,materiały’’ z tej wycieczki, do opublikowania na naszej stronie internetowej.
W kolejnych dniach pracy Prezydium zamierzamy kontynuować wyżej wymienione prace i inne sprawy bieżące.
Prosimy Wszystkich członków  o głosy doradcze i pomoc w bieżących pracach Prezydium O.R. i Zarządu.
Prosimy także osoby które dotychczas nie opłaciły składek członkowskich o możliwie szybkie spełnienie tego podstawowego obowiązku członkowskiego.
Prosimy także Wszystkich, a przede wszystkim Koleżanki i Kolegów Przewodniczących kół o podejmowanie działań zmierzających do pozyskania nowych członków naszego Związku.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.