Info z Zarządu

Listopad 22nd, 2016 Wpisane w Ostatnie wpisy

Info z Zarządu

  • Witam serdecznie
    W imieniu Prezydium O.R. bardzo dziękuję Wszystkim Koleżankom i Kolegom którzy przyczynili się do przygotowania i przebiegu tegorocznej zabawy ,,andrzejkowej’’ zwanej ,,POTAŃCÓWKA’’. Wiele imiennych podziękowań przekażemy w trybie roboczym. Ale w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie dziękuję władzom samorządowym naszej Dzielnicy za to że kolejny raz zafundowały nam tak miłe spotkanie integracyjno-rozrywkowe. Będę się starał przekazać te podziękowania osobiście Panu Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Krzysztofowi Miszewskiemu, Panu Burmistrzowi Sławomirowi Antonikowi i Państwu Zastępcom Burmistrza.
    W. Harasim
  • Witam serdecznie                     proponowany porządek spotkania
    Zgodnie z wcześniejszą informacją załączam zaproszenie na plenarne zebranie Zarządu Oddziału Rejonowego w dniu 02 grudnia br. o godz. 11-tej w siedzibie O.R. ul. Prałatowska 4. Jak zwykle proszę Koleżanki i Kolegów Przewodniczących kół o przybycie na to posiedzenie oraz przekazanie zaproszeń członkom Zarządu O.R.. Zaproszenia są także do odbioru w siedzibie O.R..
    Pozdrawiam Witold Harasim

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.