DZIEŃ SENIORA 2010 – 5 listopada 2010r.

Listopad 7th, 2010 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniu 5 listopada , w Domu Kultury ŚWIT odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora zgodnie z przedstawionym scenariuszem.

SCENARIUSZ UROCZYSTYCH OBCHODÓW „DNIA SENIORA – 2010” w Domu Kultury „Świt” 5 listopada 2010r.

Godz.  10,00  Ogólne powitanie uczestników obchodów – Zbigniew Skrabski
Godz,  10,05   Powitanie Gości – Remigiusz Sikora
Godz.  10,10   Koncert  –    Katarzyna Dąbrowska – śpiew,  Adam Goździewski – fortepian, uczniowie Liceum Muzycznego.  
Godz.  10,40   Część oficjalna  
            – Remigiusz Sikora – Przemówienie + prezentacja – Kol. M. Zakrzewski
            – Przemówienia  Gości
            – Rozdanie dyplomów i wręczenie upominków i kwiatów
              * Czytanie listy uhonorowanych – Zbigniew Skrabski
              * Wręczanie Dyplomów – Remigiusz Sikora
              * Wręczanie upominków i kwiatów – Burmistrz i Przewodniczący
                                                                                        Rady Dzielnicy
Godz. 11,30  Część artystyczna – występ „Kapeli z Targówka”
Godz. 13,00  Komunikaty, informacje
Godz. 13,15  Zakończenie spotkania – pożegnanie – Remigiusz  Sikora
Godz. 13,20 Rozdanie czekolad – Komisja  S –B
Godz. 14,30  Zakończenie obchodów

Uroczyste obchody „Dnia Seniora – 2010”, zaszczycili swą obecnością – Goście:

* Pan Grzegorz Zawistowski – Burmistrz Dzielnicy Targówek i Pan  Zbigniew Poczesny – Przewodniczący Rady Dzielnicy, Honorowi Patroni tych uroczystych obchodów  Dnia Seniora
* Pani Elżbieta Arciszewska – przysłała list, iż nie będzie mogła wziąć udziału w obchodach  i przekazała bardzo serdeczne pozdrowienia dla członków  i słowa uznania dla władzy, przyjaciół i darczyńców za okazywaną pomoc dla Oddziału.
* Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, Pan Krzysztof Szczurowski z SM „Bródno” i Sławomir Antonik, Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Bródno”, i jednocześnie Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek,
*Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej RSM „Praga”, Pan Andrzej Półrolniczak
* Pan Andrzej Dębski –  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Targówek, 
* Pani  Alicja Witoszyńska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
* Panią Ewę Antas – Prezes Klubu Seniora w Czosnowie, wraz z Delegacją
* Pan Jacek Białek – Dyrektor Domu Kultury „Świt”,
* Pani Jadwiga Ciastek – Kierownik Spółdzielczego Domu Kultury „Lira”,                                                        
* Przedstawiciele Spółdzielni SM „Bródno”, RSM „Praga”, SBM „Technika”, Rad i Administracji Osiedlowych, 
* Pani Helena  Szczech  – Wiceprzewodnicząca. O/R W-wa Białołęka, z dużym gronem członków z kół
*Pani Grażyna Bednarowicz – Przedstawicielkę  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka i Centrum Aktywności Seniorów, z delegacją „Rady Seniorów”

Uczestników obchodów było ponad 350, członków z 11 kół i Gości. Na Sali  Teatralno – Kinowej dostawiono wiele krzeseł bo zabrakło miejsc.

Przewodniczący Zarządu inż. Remigiusz Sikora w okolicznościowym przemówieniu Pt. „ Rok 2010  Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek”, przedstawił działania całego Oddziału po odejściu 5 kół  białołęckich. Dokonania z których możemy być dumni, obecnie Oddział liczy już 1651 członków, ma 11 kół, utworzył Pracownię Plastyczną, a ostatnio Sekcję Brydża Sportowego.
W trakcie Przemówienia Przewodniczącego na ekranie kinowym przedstawiona została prezentacja tych omówionych dokonań w formie fotogramów z komentarzami. Prezentacja została opracowana Przez Kol. Mieczysława Zakrzewskiego – Przewodniczącego Zespołu Medialnego Prezydium Zarządu, była bardzo dobrze oceniona przez  uczestników.
Po referacie Przewodniczącego, przemówienia wygłaszali Goście – Burmistrz Dzielnicy Targówek – Pan Grzegorz Zawistowski, Pan Zbigniew Poczesny Przewodniczący Rady Dzielnicy, Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych – Pan Krzysztof Szczurowski, Pan Andrzej Półrolniczak, Pani Ewa Antos w imieniu Zarządu Klubu Seniora i Wójta Gminy Czosnków – przekazali na ręce Przewodniczącego podarki w postaci stroika Świątecznego i ozdobnego talerza. W wszystkich przemówieniach były deklaracje o współpracy i wsparciu działań Oddziału oraz życzenia zdrowia i dalszych osiągnięć w zaszczytnej pracy społecznej.
Potem wręczono 33 aktywistom z Kół, Komisji, Prezydium – Dyplomy Uznania za pracę na rzecz innych, kwiaty i upominki fundowane przez Patronów obchodów. Dyplomy z podziękowaniem wręczono również za wspieranie Kół 6 i 9 na Osiedlu „Targówek”RSM „Praga” Panu Andrzejowi Osińskiemu – Kierownikowi Administracji oraz Radzie i Administracji Osiedla „Targówek”RSM „Praga”. Część artystyczna obchodów to wspaniały występ „Kapeli z Targówka”. Po zakończonych występach uczestników – członków czekała jeszcze czekolada sponsorowana przez Patronów.
W części informacyjnej podane zostały, wyjścia grupowe do teatrów i na koncerty w listopadzie br., turnusy i wycieczki.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.