Dzień Babci i Dziadka w Kole nr 3

luty 15th, 2019 Wpisane w Ostatnie wpisy

Dzień Babci i Dziadka w Kole nr 3 kliknij

W Kole nr 3 w dniu 30.01.2019r. odbyło się uroczyste spotkanie w intencji „Dnia Babci i Dziadka”, w Spółdzielczym Domu Kultury „Lira”. W spotkaniu uczestniczyło 65 osób.

kliknij


Pani Anna Krzemińska – Domagała Przewodnicząca Zarządu Koła przywitała zaproszonych Gości, Pana Witolda Harasima Przewodniczącego Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek, Panią Marię Wieteska
Główną Księgową Administracji Osiedla „Kondratowicza” Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, Pana Zbigniewa Skrabskiego Przewodniczącego Komisji ds. Kultury i Pomocy Socjalnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, Panią Teresę Sterniczuk Przewodniczącej Komisji ds. Kultury i Polityki Społecznej Rady Osiedla „Kondratowicza” Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, oraz specjalni Goście zaproszeni przez Panią Przewodniczącą z SDK „URSUS” Ania i Tadeusz którzy uświetnią to spotkanie swym występem. Przewodnicząca przywitała również Członków Koła przybyłych na to spotkanie.
W części oficjalnej, Pani Przewodnicząca Koła i Pan Przewodniczący Zarządu Rejonowego Oddziału poinformowali o odbytym Spotkaniu Przewodniczących Kół z Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego i zamierzeniach na Rok 2019, jako, że jest to pierwsze spotkanie w tym roku. Następnie Pan Remigiusz Sikora Wiceprzewodniczący Zarządu Koła przedstawił informację o podjęciu przez Zarząd Koła, potrzeby zmiany działania Koła, zaznaczył, że Koło liczy już ponad 100 członków ale jest zbyt mała ilość osób zaangażowana w „Życiu Koła” . Przedstawił propozycję zorganizowania 6 Zespołów Tematycznych, podając ich nazwy i zakresy działań, podkreślając, że w Kole mamy zbyt mało informacji i wsparcia dla działania statutowego a szczególnie finansowego.
Wystąpił z prośbą o zgłaszanie się chętnych osób do współpracy.
W części artystycznej wystąpili:

  1. Specjalni Goście z SDK „URSUS” Ania i Tadeusz śpiewając solo i w
    duecie. Występy oklaskiwano dziękując wykonawcom.
  2. Osiem Koleżanek z Zespołu Artystycznego „ECHO” wystąpiły z programem w intencji spotkania, recytowały wiersze i śpiewały piosenki dla „Babci i Dziadka”, Anna Krzemińska – Domagała, Anna Chałasińska -poetka powiedziała wiersz napisany przez siebie na tę okoliczność, Teresa Sterniczuk, Lucyna Mieczkowska, Maria Pawłowska, Jadwiga Kalinowska, Ewa Kowalska, Stenia Kulmo.
    Występy oklaskiwano dziękując wykonawcom. RS

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.