Dyskusja na temat parkingów

Styczeń 8th, 2011 Wpisane w Ostatnie wpisy

Od kolegi J.Pecury otrzymaliśmy artykuł będący głosem w dyskusji na temat parkingów

                                                                     Warszawa dn 07.01.2011 r.

List do Seniorów i członków ich rodzin.

Dzielnica Targówek, miejsca postojowe a miejsca parkingowe…

 

         Po lekturze artykułów  z gazety Echo Targówka Bródna i Zacisza: z dnia 08.10.2010 „ Walka o parkingi na Orłowskiej”,  z dnia 22.10.2010 „Robią z nas złodziei”, oraz, z dnia 03.12.2010 „Strajkują na Orłowskiej”, nasuwa się wniosek, że były pisane w związku z kampanią wyborczą do samorządów, na zamówienie pewnej wpływowej grupy osób. Autor artykułów nie analizuje problemu i sytuacji w jakiej znajdują się mieszkańcy Targówka, która dotyczy braku wyznaczonych miejsc postojowych przynależnych do ich lokali, tylko pisze o miejscach parkingowych, które Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Targówek próbuje likwidować pod hasłami: „ dzikich parkingów”, „Eko – terrorystów”…itp.

         Mieszkańcy Orłowskiej 1, 2, 3, 5 w 1998 roku uzyskali zgodę, od ADM obecny ZGN, na piśmie, z mapą lokalizacyjną terenu na zorganizowanie (na własny koszt) miejsc postojowych przed swoim blokiem. W dniu 14.10.2010 roku dyrektor ZGN Targówek podjął nieudolną próbę likwidacji miejsc postojowych, bez uchylenia wcześniej wydanej decyzji. Nie zostało również wdrożone postępowanie egzekucyjne w administracji i braku klauzuli o natychmiastowej wykonalności zatwierdzonej przez uprawniony podmiot. Przy pomocy Straży Miejskiej próbowano zastraszyć i usunąć właścicieli i pojazdy. Do tego typu egzekucji Straż miejska nie posiada uprawnień. Po interwencji POLICJI odstąpiono od dalszej egzekucji. Zdemolowany teren  przy użyciu ciężkiego sprzęt do dnia dzisiejszego pozostaje w nieładzie i nie jest zabezpieczony, stwarzając potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci zwłaszcza w okresie zimowym.

         W rzeczywistości ludzie z ulicy Orłowskiej, Turmonckiej Smoleńskiej, i innych, nie walczą o miejsca parkingowe, jak opisuje „Echo”, lecz o miejsca postojowe przynależne (z mocy prawa) do lokali mieszkalnych kwaterunkowych, własnościowych i spółdzielczych. Suma tych miejsc na osiedlu, o określonych parametrach technicznych – daje prawo wydzielenia z nieruchomości wspólnej, terenu spełniającego wymogi miejsc postojowych dla mieszkańców stałych, gości i służb ratowniczych. Uporządkowanie tego problemu i uwzględnieniu w planach zagospodarowania przestrzennego, zapewni prawidłowe i bezpieczne rozwiązanie planów komunikacyjnych na osiedlach.  

         Na temat miejsc postojowych wypowiedział się m.in. gospodarskim okiem  zastępca burmistrza Dzielnicy Targówek pan  Janusz Janik  na łamach Nowej Gazety Praskiej pt. „ Szansa dla Wspólnot ”. Artykuł dostępny na stronie internetowej w archiwum Nowej Gazety Praskiej.

         Problem związany z miejscami postojowymi dla pojazdów nie dotyczy tylko dzielnicy Targówek. Duży chaos i zamieszanie wprowadziła ustawa o nowelizacji zasad ruchu drogowego. Na ten temat ukazał się na łamach Gazety Prawnej  nr  284/2879/ z 22.12.2010 roku, bardzo ciekawy i pouczający artykuł pióra red. Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „ Na osiedlach panuje chaos ”. Z tresci  w/w artykułu wynika, że brak wyznaczonych miejsc postojowych na osiedlach zmusza mieszkańców do zostawiania samochodów w sposób nie zorganizowany. Parkują gdzie się da i później są karani przez Straż Miejską.

Póki co, tymczasem zgodnie z prawem o ruchu drogowym od 04.09.2010 r. Policja i Straż Miejska mogą egzekwować przepisy wynikające ze znaków i sygnałów drogowych także na osiedlach.

Jednak aby wyegzekwować te nowe uregulowania prawne niezbędne jest  wydanie dodatkowych rozporządzeń, dotyczących:

  1. znaków strefy ruchu,
  2. zasad ustanawiania strefy ruchu na drogach wewnętrznych.

W tym miejscu jest dyskusyjne stwierdzenie Pani Redaktor, że po ukazaniu się tych dwóch rozporządzeń będzie można karać użytkowników samochodów parkujących na Osiedlach. Naszym zdaniem będzie można karać jedynie przypadkowych gości, odwiedzających członków rodzin i znajomych. Stali mieszkańcy obronią się przed postępowaniem mandatowym, jak i w postępowaniach odwoławczych przed sądami wskazując winnym Prezydenta m.st. Warszawy.

Z uwagi na powyższe  apelujemy do społeczności lokalnych o powszechną społeczną dyskusję w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu!!!

Wyk: WP/JP                                Jerzy Pecura p-cy  Koła Nr6 PZERiI

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.