Dni Zdrowia na Targówku 12 kwiecień 2018

kwiecień 18th, 2018 Wpisane w Ostatnie wpisy

Organizatorami Dni Zdrowia na Targówku w kwietniu 2018 roku byli : Burmistrz Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Sławomir Antonik, Przewodnicząca Rady Społecznej S.Z.P.Z.L.O. Warszawa- Targówek Joanna Mroczek, Dyrektor S.Z.P.Z.L.O. Warszawa- Targówek Marcin Jakubowski.

Program obejmował: Forum Zdrowia, bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje medyczne z zakresu okulistyki, kardiologii, stomatologii, dietetyki, onkologii, rehabilitacji. Mieliśmy okazję uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, warsztatach, wysłuchać wykładów na temat: Psychoemocjonalnego funkcjonowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, Profilaktyki raka skóry, Zdrowego kręgosłupa.

Spotkania ze specjalistami były dla nas niezwykle ważne, pouczające. Pracownicy naszej służby zdrowia są coraz bardziej otwarci, wychodzący naprzeciw potrzebom różnych środowisk i przychylni seniorom. Za stwarzanie dobrego klimatu, gdzie najważniejszym staje się człowiek i jego problemy zdrowotne serdecznie dziękujemy.

Życzymy pracownikom dobrego zdrowia i zapewniamy o naszej gotowości do dalszej, równie efektywnej współpracy na rzecz wszystkich seniorów- podkreślił Przewodniczący O/R P.Z.E.R. i I. Witold Harasim. Realizacja Programu Aktywny Senior 65+ zakłada stworzenie 18 grup- 12 osobowych.Bezpłatne zajęcia będą realizowane od czerwca. Planowane jest również otwarcie w Ośrodku Diagnostycznym przy ul. Remiszewskiej 14 sali komputerowej dla seniorów, oraz Domu Dziennej Opieki dla seniorów. Przedstawicielka Urzędu Miasta st. Warszawy podkreśliła, że S.Z.P.Z.L.O.- Targówek, dzięki ogromnemu zaangażowaniu Dyrektora Marcina Jakubowskiego, konkretnej rzeczowej współpracy jest jednym z wiodących w terenie. Programy są bardzo dobrze realizowane i kierowane do różnych grup: matek- A.P.V. dla dzieci, seniorów- Aktywny Senior. W dyskusji podkreślano, że pacjent świadomy swoich praw, współpracujący z lekarzem szybciej zostanie wyleczony. Wprawdzie dla lekarza taki pacjent może być partnerem trudniejszym, bo świadomym swoich praw i zadającym wiele pytań, ale końcowy efekt będzie z pewnością wart tego dodatkowego trudu i leczenie da lepsze rezultaty. Wśród wielu przysługujących nam praw musimy pamiętać o prawie do poszanowania- podkreślali uczestnicy forum. Pacjent nie może w oczekiwaniu do swojego lekarza jednocześnie wypowiadać niepochlebne o nim opinie. Apelowano również o pozbywanie się tzw. syndromu „klamki” i uświadomienie sobie, że to lekarz czeka na pacjenta, a nie pacjent na lekarza. Zawsze jednak należy zacząć leczenie od poprawy stylu życia- podkreślano- zachęcając do zwiększenia aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania. Niezwykle interesujące były warsztaty- Zdrowy kręgosłup. Ćwiczenia pod kierunkiem młodych profesjonalistów z Przychodni S.Z.P.Z.L.O. przy ul. Remiszewskiej 14, uświadomiły nam konieczność bycia bardziej aktywnymi, poprawiać swoją wydolność aerobową, codziennie stosować stretching i uczestniczyć w różnych formach aktywności. Dyrektor Marcin Jakubowski podsumowując dyskusję podkreślił, że już z samych wypowiedzi uczestników wynikają tematy do przeanalizowania i przedstawienia ich na Forum Zdrowia w 2019 roku. Zadawano wiele pytań między innymi: Dlaczego w dalszym ciągu czas oczekiwania na wizyty do specjalistów jest tak długi? Rozwiązań tego problemu należy oczekiwać od władz wyższego szczebla, bowiem jest to problem ogólnokrajowy. Można tylko mieć nadzieję na jego rozwiązanie w niedalekiej przyszłości. Czy w życiu dziecka brak rodzica [praca za granicą], brak kontaktu z dziadkami można zakwalifikować jako problem dysfunkcyjnej rodziny? Opinie na te tematy były podzielone.

W ciągu trzech dni otrzymaliśmy prawdziwe kompendium wiedzy na temat tego czym jest zdrowie, jak je zachować, w jaki sposób zapobiegać schorzeniom, jak postępować by dysfunkcja nie dotknęła naszych rodzin. Dziękujemy ORGANIZATOROM za przekazanie materiałów informacyjnych oraz za pyszne przekąski owocowe. W imieniu uczestniczących seniorów- Zosia Baryczka.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.