Dla Pani M. Kozieł

Luty 9th, 2010 Wpisane w Społeczne, Zarząd O/R

Prezydium  Zarządu Oddziału  Rejonowego  Warszawa  Targówek
Polskiego  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów

SERDECZNIE  DZIĘKUJE

Pani   Małgorzacie  Kozieł

Naczelnik Wydziału Kultury i Edukacji
Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Za miłą  współpracę,  wspieranie w działalności  O/ Rejonowego
Warszawa Targówek uatrakcyjniając uroczystości związkowe
poprzez  występy  artystów  scen  warszawskich,  zespołów
artystycznych  dziecięcych  i  młodzieżowych.  Dzięki nim na
długo  pozostaną  w  pamięci  niezapomniane  wrażenia.

Gorące podziękowania wraz z życzeniami wielu sukcesów w pracy,
wielu lat w zdrowiu i satysfakcji z dalszej pracy na niwie kultury.

W imieniu Zarządu O/Rejonowego składają

Sekretarz                                              Przewodniczący
Urszula  Wolańska                                                  Inż. Remigiusz  Sikora

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.