Delegatura Mazowiecka OPS

Marzec 1st, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy
Witam serdecznie
Szanowne Panie ! Szanowni Panowie !
Koleżanki i Koledzy !
Informuję Was, że wczoraj (27.02.2017) odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Parlamentu Seniorów z terenu Województwa Mazowieckiego ( liczba członków 122 osoby) zwołane przez Prezydium OPS  w celu ukonstytuowania Delegatury Mazowieckiej OPS . Delegaci wybrali Prezydium Mazowieckiej Delegatury OPS w składzie, który załączam. Z satysfakcją informuję, że zostałem wybrany na funkcję Przewodniczącego Mazowieckiej Delegatury OPS. Jednocześnie dziękuję bardzo Wam Wszystkim, ale szczególnie Członkom Prezydium OR, Przewodniczącym i zarządom kół, Przewodniczącym komisji i zespołów, a także Szefowej CAS Hani Sobótce – za Wasz oczywisty wkład w powierzenie mi tej ważnej i jakże trudnej do spełnienia funkcji. Oczywiście podziękowania kieruję do Wszystkich, którzy wspierają naszą działalność – na czele z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Krzysztofem Miszewskim. Będę bardzo wdzięczny za dalsze wspieranie mnie w pełnieniu tej funkcji i naszej Związkowej działalności.
Pozdrawiam
Witold Harasim

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.