Darowizna- Umowa dożywocia- Testament” – wykład adwokat Kingi Obrębskiej – Czyż

Październik 5th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

W dniu 19 września w Kole nr 15 odbył się wykład ,,Darowizna- Umowa dożywocia- Testament” wykład przeprowadziła pani adwokat Kinga Obrębska – Czyż .
Był to bardzo ciekawy wykład ponieważ dotyczył zapisów świadczeń darczyńcy kosztem jego majątku na rzecz obdarowanego, zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Odwołanie darowizny – w jakiej formie może nastąpić ,Umowa dożywocia, przeniesienie własności, umowa dożywocia ,świadczenia w zamian ,sądowe rozwiązanie umowy w trybie sądowym.
Różnice oraz skutki w przypadku nieświadomym przekazaniu nieruchomości oraz roszczenia o zachowek .
Testament – forma sporządzenia testamentu .
Testament własnoręczny -niezbędne elementy
Testament ustny
Odwołania testamentu -forma i czas .
Wydziedziczenie – forma i przesłanki – Postępowanie wbrew woli spadkobiercy, postępowanie uporczywe w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Dopuszczenie się względem spadkobiercy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub wolności rażącej obrazy czci
Uporczywe nie dopełnienie względem spadkobiercy obowiązków rodzinnych .
Inne sformułowania w testamencie
Zapis
Zapis windykacyjny
Polecenie
Podsumowaniem wykładu były wolne wnioski i pytania które naszych członków koła bardzo zainteresowały .Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem .

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.