Akcja sprawozdawczo wyborcza w Kole nr 4

Listopad 12th, 2012 Wpisane w Ostatnie wpisy

Zgodnie i instrukcją i regulaminem wyborczym w Kole nr 4 odbyło się w dniu 9 listopada br. w Klubie Junona Walne Zebranie Członków oraz Delegatów na III Zjazd Delegatów Oddziału.
Zarząd reprezentowała Wiceprzewodnicząca Kazimiera Owczarek.
Z powodu braku odpowiedniej ilości członków ( 55 osób ) Walne Zebranie nie mogło odbyć się za pierwszym razem lecz w tym samym dniu po raz drugi. Głosowanie było jawne.

Wybrano Zarząd Koła składający się z siedmiu członków.
Zebranie było przeprowadzone bardzo sprawnie, po czym nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu.

AP

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.