Pamiętamy o Golgocie Wschodu

Wrzesień 16th, 2009 Wpisane w Z kół

Uroczysty przebieg miało 16 września spotkanie w kole nr 6, w Klubie RSM Praga KOŁATKA przy ul. Kołowej 2.

Swoje wspomnienia z okresu wybuchu II wojny światowej na terenach wschodnich przybliżał nam inż. Marian Stefaniak. Urodzony w Baranowiczach w okolicy Nowogródka z pierwszym transportem uchodźców zmuszony został opuścić ziemie rodzinne by do dnia dzisiejszego już tam nie powrócić. Armia polska  w 39 roku mogła prowadzić walkę obronną ale „nóż w plecy” 17 wrzesnia doprowadził do klęski. Rozpoczęły sie wywózki Polaków, z których ponad milion nie powróciło. Bastialstwa, grabieże, demoralizacja – oto, co przynieśli nowi władcy kresów. Nie bez przyczyny padają słowa – Golgota Wschodu. Przypomniano tragedię Polaków w bitwie pod Lenino, przymusowe deportacje, procesy 16 dowódców polskich, aresztowania młodzieży inteligenckiej.

 

Pomieszczenia klubowe zachęcały seniorów do odwiedzin. Już w progu wyłożono ksiażki aby zainteresowani  pobrali sobie do czytania w domu. Na scianach zobaczyliśmy  gazetkę oraz mapę Polski z 1939 roku, którą zawiesza przewodniczący zarzadu koła kol. Jerzy Pecura. W spotkaniu brali też udział członkowie innych kół.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.